Peraturan

Kata Kunci
Jenis Peraturan
Kategori Peraturan
Klasifikasi Peraturan
Tahun Peraturan
Jenis Barang
Reset


Peraturan Nomor Tentang Klasifikasi Jenis Barang Download
PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK-146/PMK.010/2017 Tarif Cukai Hasil Tembakau Download
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 147/PMK.010/2016 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau CUKAI HASIL TEMBAKAU Download
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 94/PMK.04/2016 PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT CUKAI BKC, HASIL TEMBAKAU, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL Download
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 20/BC/2015 PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN 2016 CUKAI, PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL Download
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI P-17/BC/2006 PEMBERITAHUAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL CUKAI, PENETAPAN HJE MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL Download
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI P-14/BC/2006 PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI CUKAI, PITA CUKAI LAIN-LAIN Download
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI P-13/BC/2006 PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG DIMUSNAHKAN ATAU DIOLAH KEMBALI CUKAI, PENGEMBALIAN BKC Download
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 90/KMK.04/2002 TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA BEA MASUK, CUKAI, PEMBEBASAN LAIN-LAIN Download
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 145/PMK.04/2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR DAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM NEGERI CUKAI, IMPOR BKC, LAIN-LAIN Download
UNDANG – UNDANG 11 TAHUN 1995 CUKAI CUKAI LAIN-LAIN Download